Automatyzacja kotłów

Instalacja grzewczaKotły energetyczne są podstawowymi urządzeniami w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Bez względu na rodzaj paliwa (biomasa, węgiel, gaz, olej) oraz technologię (pyłowe, fluidalne, rusztowe), jednym z najważniejszych elementów zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie kotła oraz optymalną jego pracę jest system automatyki.

Kompleksowa automatyzacja pracy kotła obejmuje:

 • wykonywanie ciągłych pomiarów parametrów technologicznych kotła,
 • rejestrację stanów urządzeń,
 • sterowanie układami wykonawczymi,
 • automatyczną regulację i optymalizację procesu spalania,
 • wizualizację stanu kotła,
 • realizację automatyki zabezpieczającej kotła,
 • generowanie alarmów i ostrzeżeń.

W wyniku automatyzacji procesu spalania w kotłach osiągane są następujące efekty:

 • zwiększenie średnioterminowej efektywności wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie,
 • praca kotła z efektywnością bliską nominalnej sprawności,
 • zmniejszenie energochłonności kotła,
 • zwiększenie elastyczności kotła,
 • ograniczenie emisji spalin do atmosfery
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji kotła,
 • wspomaganie obsługi kotła,
 • zwiększenie nadzoru nad eksploatacją kotła,
 • zwiększenie niezawodności pracy kotła.