Automatyzacja i modernizacja układów hydraulicznych

Mężczyzna w kasku włączający systemW energetyce cieplnej i przemysłowej oraz w systemach ciepłowniczych zachodzą zmiany wynikające ze stosowania nowych technologii oraz konieczności uwzględnienia nowych uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych.

Zachodzące zmiany wymuszają konieczność modernizacji układów technologicznych źródeł ciepła w celu ograniczenia energochłonności procesów oraz zapewnienia swobodnej regulacji i automatycznej pracy źródła ciepła.

Nowoczesne rozwiązanie w zakresie układów hydraulicznych polega na rozdzieleniu obiegu sieciowego oraz kotłowego i ma szczególne znaczenie w nowoczesnych obiektach energetyki przemysłowej i cieplnej:

  • pozwala na przystosowanie ciepłowni do współpracy różnych kotłów (tradycyjnych i w technologii ścian szczelnych, dużych, średnich i małych, przepływowych i pojemnościowych, węglowych oraz biomasowych i gazowych)
  • umożliwia pracę kilku źródeł na wspólną sieć oraz właściwą współpracę kilku różnych obiektów w ramach jednego źródła, w tym współpracę obiektów kogeneracyjnych, podstawowych, szczytowych i odzysknicowych oraz przeznaczonych do pracy w sezonie grzewczym, okresie przejściowym lub poza sezonem grzewczym
  • uniezależnia pracę źródła ciepła od zmian w sieci cieplnej, zapewniając właściwą pracę źródła w zautomatyzowanym systemie ciepłowniczym oraz w systemie ciepłowniczym z wysokimi wymaganiami w zakresie dotrzymania parametrów sieciowych
  • minimalizuje zużycie energii elektrycznej na potrzeby pompowania do sieci cieplnej oraz w wewnętrznych obiegach źródła.

Nasze systemy automatyki układów hydraulicznych zapewniają w pełni automatyczną prace i regulację parametrów układów hydraulicznych źródeł ciepła.