Koncepcje i analizy układów hydraulicznych

Jednym z najważniejszych węzłów technologicznych źródła ciepła są układy hydrauliczne. Prawidłowy dobór rozwiązań technologicznych oraz kompleksowy system automatyki umożliwiają całkowicie automatyczną oraz optymalną pracę tych układów.

W przypadku znaczących zmian w systemie ciepłowniczym lub źródle ciepła, problemów z dotrzymaniem parametrów technologicznych wymaganych przez poszczególne kotły i agregaty lub brakiem możliwości całkowicie automatycznej pracy układów hydraulicznych warto przeprowadzić analizę pracy tych układów w celu określenia niezbędnego zakresu zmian i modernizacji:

Oferujemy opracowanie analizy pracy układów hydraulicznych źródeł ciepła zawierającą wytyczne do zmian i korekt lub, jeżeli z analizy wynika że jest to wymagane, koncepcje kompleksowej modernizacji. 

 

Opracowanie zawiera szereg elementów składowych:

  • Analizę współpracy źródła z siecią cieplną oraz współpracy z innymi źródłami pracującymi na wspólną ,
  • Analizę współpracy poszczególnych węzłów technologicznych w ramach źródła ciepła,
  • Weryfikację rozwiązań technologicznych wraz z analizą punktów pracy poszczególnych urządzeń,
  • Weryfikacje rozwiązań w zakresie systemu automatyki ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów regulacji,
  • Wskazanie niezbędnych korekt i zmian w układzie technologicznym oraz systemie automatyki,
  • Koncepcję kompleksowej modernizacji układów hydraulicznych wraz z wraz analizą techniczo-ekonomiczną obejmującą efekty modernizacji i koszty inwestycji.

 

Analizy i koncepcje oparte są na naszych doświadczeniach związanych z modernizacją i automatyzacją układów hydraulicznych ponad trzydziestu źródeł ciepła.

 

zautomatyzowany układ hydrauliczny