Automatyzacja ciepłowni i elektrociepłowni

Mężczyźni w ciepłowniCelem kompleksowej automatyzacji ciepłowni i elektrociepłowni jest zapewnienie właściwej i automatycznej pracy źródła przy zmieniającym się zapotrzebowaniu na ciepło, parę i energię elektryczną.

System automatyki powinien umożliwić optymalizację pracy zarówno każdego z urządzeń, jak i całego źródła, z uwzględnieniem jak najwyższej efektywności wykorzystania energii chemicznej w paliwie, przy ograniczeniu kosztów zużycia energii na potrzeby własne, spełniając jednocześnie normy ochrony środowiska. System automatyki powinien obejmować wszystkie węzły technologiczne ciepłowni i elektrociepłowni:

 • kotły energetyczne,
 • pompy zasilające kotłów i sieciowe,
 • uzdatnianie wody, uzupełnianie i napełnianie sieci,
 • zasilanie obiektu i wyprowadzenie mocy,
 • turbiny, wymienniki, stacje redukcyjne,
 • przygotowanie i podawanie paliwa,
 • doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin,
 • usuwanie pyłu i żużla.

Bardzo ważnym zadaniem systemu automatyki jest zbieranie kompletnych danych dotyczących:

 • zużycia paliw (węgla, biomasy, gazu, oleju).
 • zużycia energii na potrzeby własne (ciepła i energii elektrycznej).
 • produkcji ciepła i energii elektrycznej (dla wszystkich typów odbiorów).
 • emisji substancji szkodliwych do atmosfery.