Komputerowe systemy nadrzędne

Kobieta z tabletem wśród maszyn produkcyjnychKomputerowy System Nadrzędny jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na optymalną produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz jej dystrybucję w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i przemysłowej. Dane zbierane w tych systemach umożliwiają właściwe zarządzanie bieżące pracą sieci i źródeł oraz pozwalają na optymalizację procesów energetycznych.

Komputerowe systemy nadrzędne ciepłowni i elektrociepłowni realizują następujące funkcje:

 • graficzne przedstawienie procesów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • wizualizację stanu układów technologicznych źródła i sieci,
 • zdalne sterowanie układami technologicznymi,
 • zarządzanie i sterowanie globalne obiektem,
 • wspomaganie operatora, palacza i dyspozytora w zakresie doboru punktu pracy kotłów i całego źródła,
 • rejestrację wartości pomiarowych i sterowniczych oraz zdarzeń i alarmów,
 • diagnozowanie przyczyn alarmów i awarii,
 • konfigurację i diagnostykę systemów automatyki,
 • udostępnianie i analizę zebranych danych poprzez tworzenie zestawień, tabel, raportów i trendów.

Systemy komputerowe automatyki powinny wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne oraz charakteryzować się następującymi cechami:

 • wysoki stopnień niezawodności związany z niezawodnością zastosowanego oprogramowania i urządzeń oraz wynikający ze stosowania redundancji na różnych poziomach,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa zebranych i przechowywanych danych,
 • współpraca z regulatorami, sterownikami i urządzeniami automatyki wielu różnych firm,
 • komunikacja z użyciem różnorodnych technologii i mediów komunikacyjnych,
 • skalowalność i otwartość systemu umożliwiające jego rozbudowę.