Automatyka zabezpieczająca kotłów

Zadaniem układu automatyki zabezpieczającej jest zabezpieczenie kotła przed uszkodzeniem w wyniku pracy przy parametrach przekraczających parametry dopuszczalne przez projektanta kotła, a tym samym jest zabezpieczeniem przed utratą zdrowia lub życia obsługi kotła.

Opracowane rozwiązania automatyki zabezpieczeniowej spełniają wymagania bezpieczeństwa wskazane przez projektantów urządzeń oraz użytkowników przy zachowaniu maksymalnej funkcjonalności urządzenia kotłowego.

Realizowane przez nas systemy automatyki kotłów są zgodne z właściwymi przepisami dla poszczególnych rodzajów kotłów: Dyrektywą Ciśnieniową PED 97/23/WE, PN-EN 50156, PN-EN12953, PN-EN12952, PN-EN 61508 oraz Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT.

Ze względu na zmienne parametry pracy źródeł ciepła realizujemy układy blokad tzw. ruchome blokady umożliwiające pracę kotłów z różnymi parametrami ciśnienia i temperatury za kotłem.

 

automatyka kotłów