XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

W dniach 22-24 kwietnia 2013 roku w Zakopanym odbyło się Jubileuszowe XX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w Zakopanem. Organizatorem imprezy było jak co roku firma BMP z Raciborza.
W konferencji uczestniczyło 600 osób z przedsiębiorstw ciepłowniczych i firm współpracujących z ciepłownictwem. Konferencja była okazją do debaty na tematy kondycji polskiego ciepłownictwa oraz wymiany informacji technicznych i doświadczeń z realizowanych inwestycji.

Jubileuszowe Spotkanie przebiegało pod hasłem wspomnień i jednoczesnego wybiegania w przyszłość polskiego ciepłownictwa. Jednym z ważniejszych punktów programu spotkania była Debata Jubileuszowa – „Ciepłownictwo 20 lat temu, dziś i za 20 lat”.

Debata Jubileuszowa Ciepłownictwo 20 lat temu, dziś i za 20 lat

Prezentacja Biura Inżynierskiego Softechnik „Sterowanie automatyczne pracy źródła ciepła we współpracy z siecią cieplną” spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy i była ważnym wkładem w merytoryczną część konferencji.

Nasze stoisko w ramach wystawy towarzyszącej konferencji był miejscem spotkań naszych klientów, firm współpracujących oraz sympatyków i przyjaciół z całej Polski.

Uczestnicy XX Wiosennego Spotkania Ciepłowników