This is an example of a HTML caption with a link.

Oferta


Kompleksowa automatyzacja ciepłowni i elektrociepłowni Celem kompleksowej automatyzacji ciepłowni i elektrociepłowni jest zapewnienie właściwej i automatycznej pracy źródła przy zmieniającym się zapotrzebowaniu na ciepło, parę i energię elektryczną. [ czytaj więcej ]   Automatyzacja układów kogeneracyjnych Tradycyjne źródła komunalne i przemysłowe były budowane w oparciu o jednorodne paliwo i podobne jednostki kotłowe, z niewielkim udziałem układów kogeneracyjnych. [ czytaj więcej ]   Komputerowe systemy nadrzędne Komputerowy System Nadrzędny jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na optymalną produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz jej dystrybucję w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i przemysłowej. [ czytaj więcej ]   Automatyzacja kotłów Kotły energetyczne są podstawowymi urządzeniami w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. [ czytaj więcej ]   Automatyzacja i modernizacja układów hydraulicznych W energetyce cieplnej i przemysłowej oraz w systemach ciepłowniczych zachodzą zmiany wynikające ze stosowania nowych technologii oraz konieczności uwzględnienia nowych uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych. [ czytaj więcej ]