This is an example of a HTML caption with a link.

Zmiana formy działalności firmy


Informujemy, że z dniem 1.04.2014 zakończył się proces zmiany formy działalności spółki tzn. przekształcenia ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

Aktualne dane formalne znajdują się w zakładce „Kontakt”.

W dniu 1.04.2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki Biuro Inżynierskie Softechnik spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa.

W związku z przekształceniem zmianie uległ numer KRS. Nie zmienione pozostały numery NIP i REGON Spółki.

Przekształcenie zostało dokonane przy udziale wszystkich dotychczasowych wspólników, z przeniesieniem całości majątku do spółki przekształconej, z niezmienioną wysokością odpowiedzialności wspólników oraz z niezmienionymi wkładami wspólników.

Spółka komandytowa jest bezpośrednim następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej.

[ wróć ]